Nattens dugg og en døråpning inn til Hans nærvær

Takk Bjørn O.Hansen for oversettelsen

 

Denne artikkelen av Steve Porter, her sammen med sin kone, Diane, synes jeg var så interessant med tanke på forbønnens tjeneste, at jeg har valgt å oversette den til norsk. Håper den kan bli til like stor velsignelse som den er blitt det for meg:

'Da skal det lyde sang hos dere som i den natten da høytiden blir innviet. Det skal være hjertenes glede, som når de går med fløytespill opp til Herrens berg, til Israels klippe'. (Jes 30,29 NB-07)

Hvem er vi at Gud vil invitere oss til å tilbringe tid sammen med Ham gjennom nattetimene? Mens andre sover sin søteste søvn, er det en forunderlig ting å bli holde Herren med selskap. Noen av mine mest verdifulle stunder jeg har hatt med Ham er de nettene jeg har 'helliget meg til fest' (2011-oversettelsen). Sannheten er at en slik 'hellig høytid' er tilgjengelig for alle som vil ofre sin komfort og stå opp for å ha stevnemøte med sin Gud.

Det er en skole som møtes i nattetimene: Kongens College. Denne skolen tar ikke penger for å gå der, men krever en lydighet langt ut over det vanlige. Det er ikke mange som vil betale den prisen. Å gå på den skolen koster mye mer enn de kan klare.

Å holde fest ved Herrens bord om natten har større belønning enn jeg klarer å forklare med mine ord. Sannheten er at noen ting gripes bedre enn at man lærer dem å kjenne. Når du griper den skatt det er å holde høytid i Hans nærvær og bli sittende ved Hans bord så vil du aldri bli den samme igjen.

Jeg er forundret over at jeg i det hele tatt for lov til å holde Herren med selskap om natten - at jeg i det hele tatt kan berøre Hans hjerte. Likevel - Hans hjerte blir beveget når jeg går på Kongens College og sitter ved Hans føtter for å lytte til Hans hjerte, for å elske Ham, være stille og fryder meg over øyeblikket av slik en hellig høytid.

'Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort. Der står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom vinduet, gløtter inn gjennom gitteret'. (Høy 2,9)

Herren står på utsiden av muren og ser gjennom vinduet. Han venter på oss med tålmodighet og han roper på oss med mild stemme: 'Stig opp, min elskede. Kom og bli med meg, min fagre!' Er vi enige i dette at vi skal trekke oss tilbake? Vil vi la denne verdens distraksjoner ligge og komme avsides? Vil vi bryte opp fra våre daglige rutiner og komme avsides med Ham og sitte ved Hans føtter?

Han viser seg selv, og lar oss vite at Han er der. Han kikker inn gjennom vinduet, og avslører sakte sitt nærvær, og håper at vi vil legge merke til Ham. Gjør vi?

Eller sitter vi alene, fornøyd med de velsignelser Han har gitt, mens herlighetens Herre er alene og ensom. Selv om det er vanskelig å tro, lengter Han etter vår selskap, etter intimitet med oss. Han ønsker at vi skal vite at vi har et høyere kall, Han lengter etter at gå djupere, og sole oss i Hans nærvær, i Hans armer, hvor vi endelig kan finne hvile, og finne sann tilfredshet og sikkerhet.

Vår himmelske brudgom er ikke tilfreds med at vi bare hører på historier om Hans manifesterte nærvær. Han ønsker at vi skal komme nær Ham og fryde oss i fellesskapet med Ham i Hans skjulested. Han lengter etter å bringe oss inn i sitt nærvær for at vi skal erfare virkeligheten av Hans nærvær. Det er der at Han vekker i oss lengselen etter mer av Ham, og åpenbarer de djupere tingene som hører Den Hellige Ånd til.

Her er tredje og siste del av Steve Porters artikkel. Del to ble publisert 19. mars, og del en den 16.mars:

Ordet 'manifesterte' betyr å gjøre noe synlig for en eller flere av våre fem sanser. Innenfor det hellige området finnes det rom hvor vi kan trå inn i Hans manifesterte nærvær.       

Fordi Herren gjentatte ganger er blitt såret av de som tar lett på Hans nærvær, er Han tilbakeholdende med åpnet å gjøre seg kjent for dem. Derfor nærmer Han seg forsiktig de som søker (ser gjennom vinduet) for å finne ut om de virkelig ønsker Ham eller om det bare er tomme ord. (Igjen, Høysangen, henspiller på nettopp dette).

Forholder vi oss bare til at Gud er allestedsnærværende, som omfatter bare en følelse av Hans guddommelige nærvær, og stanser vi der uten å gå videre? At Gud er allestedsnærværende er bare en døråpning som leder oss inn Hans manifesterte tilstedeværelse der vi møter Ham som person og har et personlig besøk av en personlig Kristus.

'Lukk opp for meg, min søster,
min elskede, min due,
min fullkomne.
Mitt hode er dekket av dugg,
hårlokkene av nattens dråper'.
(Høy 5,2b)

Hans hode kan bli vått av nattens dugg når vi ikke står opp og lar Ham slippe unna nattens vind og inn i vårt hus. Dette er et vakkert profetisk bilde av vår himmelske Brudgom som kommer til oss for intimitet. Han annonserer at Han kommer, med sitt nærvær. Han banker på døren vår om natten, og lengter etter å være sammen med oss. Hodet hans er gjennomvætet av fuktigheten i kjølige natteluften. Hvorfor er Hans hår vått? Kanskje er ikke vårt hus det eneste Han har banket på denne natten? Han banker på hver dør, og lengter etter nærhet og fellesskap, men blir i stedet møtt av avvisning og unnskyldninger. I det Han tørker tårene vekk, forflytter Han seg til neste hus, og håper der på å bli hørt, mens Han samler mer og mer av nattens dugg i sitt hår.

Han lengter etter å stige inn i vårt hjem; Han ønsker å finne et stille sted for å hvile. Han lengter etter noen som kan våke sammen med Ham om natten. Er du den personen? Kan Han regne med at du stiller opp hver gang Han kaller? Det er enkelt å møte Ham iløpet av dagen, men bare Hans spesielt utvalgte tjenere møter Ham om natten. Det offer man må betale er svært lite sammenlignet med det å få del i Hans selskap. Hvor mye verdsetter vi våre møter med Ham? Vil vi heller ha stevnemøte med Ham enn puste? Når vi setter Ham høyere enn våre kosteligste skatter så vil vi kunne få nyte Hans nærvær.

En bønn:

Jeg ser Du står utenfor og ser inn gjennom vinduet. Jeg vil ikke la Deg bli stående der. Jeg innbyr Deg til å komme for å sitte tett ved siden av meg. Åpenbar Deg selv for meg, for jeg er ikke tilfreds med bare å høre historier om Ditt nærvær. Jeg ønsker å oppdage Deg selv! Herre, jeg ønsker å holde Deg med selskap gjennom natten, mens andre sover i sengen sin. Jeg ønsker å sitte oppe sammen med Deg, og bare elske Deg. Jeg omfavner Deg, jeg elsker Deg og jeg ønsker å ha en hellig sammenkomst med Deg. Jeg ønsker å være en konstant følgesvenn til min Gud. Herre, jeg nekter å la hodet Ditt være dekket av dugg fra natten. Jeg vil møte deg på vårt hemmelige sted. Jeg vil svare deg når Du kaller. Når du annonsere Ditt nærvær jeg vil åpne døren til mitt hjerte. Kom inn, kjære Herre, og kommunisere med meg.

   Husker du når menighetene tilbrakte nettene i bønn?  With special permission from Steve Porter, I have overlooked this article to Norwegian. I think several of the blog's readers to find it interesting and informative:  Bjorn Olav  Med spesiell tillatelse fra Steve Porter, har jeg oversett denne artikkelen til norsk. Jeg tror flere av bloggens lesere til finne den interessant og lærerik:  Å, denne forfriskede følelsen man får når man har tilbrakt en hel natt i utholdende bønn! Husker du tiden når menighetene ba hele natten igjennom? Når det å tale med Gud var mer verdifullt enn det å sove? Når bønn var viktigere enn underholdning og gi føde til kjødet? Det er noe spesielt ved det å sitte sammen med Herren hele natten igjennom, og øse ut vårt hjerte. Det er noe helt spesielt ved det å næres over Hans nærvær inntil daggryet leker med sine første stråler.   Kommunikasjonen som finner sted mellom deg og Gud gjennom natten kan gripe ditt hjerte og være fullstendig livsforvandlende.  'Smelt mitt hjerte igjen med Din kjærlighet, Herre!' I nattens bønn faster vi fra vår søvn, komfort og hvile, men vi oppnår en økende grad av nærværet, kraften og kjærligheten til Gud. Når du søker Ham hele natten igjennom, kan det nok være at natten synes lang, men i søkningens stillhet, så vil du finne Ham som din sjel elsker.  Når vi tilbringer hele natten i bønn så erklærer vi natten som en kjærlighetssyk lengsel etter Gud. Vi er for oppslukt til å sove, idet vi har valgt Ham fremfor vår varme og koselige seng. Ikke så ulikt forelskede ungdommer, spiser, sover og drikker vi kjærlighet ... realiteten av Guds forunderlige kjærlighet overvelder våre sanser. Avgjørelsen av å tilbringe hele natten i bønn vil føre til at vår lidenskap for Gud blir gjenopprettet og vår hunger etter Ham øker. 'Ting' mister sin mening og alt annet svinner hen i lyset av Hans herlighet og nåde.   Vi oppnår nærhet med Herren om vi er villig til å betale prisen - overgivelse, omfavnelse av Hans perfekte vilje, kjødets død. Ønsker du å bli Guds venn? Forsøk da å sett tilside en natt for en kjærlighetssyk lengsel etter Gud. Legg merke til hvordan din hunger etter Ham insensiveres og at Hans manifesterte nærvær øker.  "På den tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og HELE NATTEN var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler". (Luk 6,12-13)  Kjære Far, gi meg den nåde å kunne tilbringe en natt i bønn til Deg. La meg være som min kjære Jesus som ofte ba mens det fremdeles var mørkt. La også meg tilbringe kvalitetstid i Ditt nærvær. Jeg elsker Deg, Far, og kjærlighetssyk lengter jeg etter Deg. Og mens natten er ung erklærer jeg at mitt hjerte er Ditt. Ta min søvn som en verdifull gave, for den hører Deg til. Er det virkelig et offer, å fryde meg i Ditt nærvær og ved Ditt bord'.   

 

Husker du når menighetene tilbrakte nettene i bønn?

With special permission from Steve Porter, I have overlooked this article to Norwegian. I think several of the blog's readers to find it interesting and informative:

Bjorn Olav

Med spesiell tillatelse fra Steve Porter, har jeg oversett denne artikkelen til norsk. Jeg tror flere av bloggens lesere til finne den interessant og lærerik:

Å, denne forfriskede følelsen man får når man har tilbrakt en hel natt i utholdende bønn! Husker du tiden når menighetene ba hele natten igjennom? Når det å tale med Gud var mer verdifullt enn det å sove? Når bønn var viktigere enn underholdning og gi føde til kjødet? Det er noe spesielt ved det å sitte sammen med Herren hele natten igjennom, og øse ut vårt hjerte. Det er noe helt spesielt ved det å næres over Hans nærvær inntil daggryet leker med sine første stråler. 

Kommunikasjonen som finner sted mellom deg og Gud gjennom natten kan gripe ditt hjerte og være fullstendig livsforvandlende.  'Smelt mitt hjerte igjen med Din kjærlighet, Herre!' I nattens bønn faster vi fra vår søvn, komfort og hvile, men vi oppnår en økende grad av nærværet, kraften og kjærligheten til Gud. Når du søker Ham hele natten igjennom, kan det nok være at natten synes lang, men i søkningens stillhet, så vil du finne Ham som din sjel elsker.

Når vi tilbringer hele natten i bønn så erklærer vi natten som en kjærlighetssyk lengsel etter Gud. Vi er for oppslukt til å sove, idet vi har valgt Ham fremfor vår varme og koselige seng. Ikke så ulikt forelskede ungdommer, spiser, sover og drikker vi kjærlighet ... realiteten av Guds forunderlige kjærlighet overvelder våre sanser. Avgjørelsen av å tilbringe hele natten i bønn vil føre til at vår lidenskap for Gud blir gjenopprettet og vår hunger etter Ham øker. 'Ting' mister sin mening og alt annet svinner hen i lyset av Hans herlighet og nåde. 

Vi oppnår nærhet med Herren om vi er villig til å betale prisen - overgivelse, omfavnelse av Hans perfekte vilje, kjødets død. Ønsker du å bli Guds venn? Forsøk da å sett tilside en natt for en kjærlighetssyk lengsel etter Gud. Legg merke til hvordan din hunger etter Ham insensiveres og at Hans manifesterte nærvær øker.

"På den tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og HELE NATTEN var han der i bønn til Gud. Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler". (Luk 6,12-13)

Kjære Far, gi meg den nåde å kunne tilbringe en natt i bønn til Deg. La meg være som min kjære Jesus som ofte ba mens det fremdeles var mørkt. La også meg tilbringe kvalitetstid i Ditt nærvær. Jeg elsker Deg, Far, og kjærlighetssyk lengter jeg etter Deg. Og mens natten er ung erklærer jeg at mitt hjerte er Ditt. Ta min søvn som en verdifull gave, for den hører Deg til. Er det virkelig et offer, å fryde meg i Ditt nærvær og ved Ditt bord'.

 

HOLD LIVET DITT ÅPENT FOR GUD - TA EN PAUSE FRA ALT ANNET

 

"Jeg føler at dette ordet er til noen i dag: Mitt største ønske er at du skal bli fullstendig åpen og ærlig for Meg slik at Jeg kan få rense deg, slik at ditt liv kan bli et speil i hvilket andre kan se Meg. Når Ånden fyller deg, blir du forvandlet, og du blir et gjenskinn av Min herlighet - Min karakter. Kan du ikke se når andre har vært i Min nærhet, i det de beskuer Guds herlighet, gjenkjenner du ikke i din ånd min natur i dem? Hold livet ditt åpent for Meg. Ta en pause fra alt annet. Travelheten din forsinker og forhindrer vår tid sammen. Skal du leve på denne måten må du ha fokus rettet mot Meg, være forenet med Meg. Slipp tak i alt annet; la andre mennesker kritisere deg om de vil; men du må aldri tillate noe å avlede oppmerksomheten fra det livet som er 'skjult med Meg i Gud'. Hold aldri opp med å bli værende i Meg, for dette er kilden til din kraft. Det er ikke lett å ha et så nært fokus på Meg, men det er mulig og Jeg vil gjøre det mulig når du på nytt tenner lidenskapen i deg for det som hører Gud til. Lær hvordan du kan fortsette å 'se Herrens herlighet som i et speil' og sett Meg først slik at alt annet blekner i sammenligning." Steve Porter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ber spesielt for Norge og de andre Nordiske landene idag. Praying special for Norway and the other Nordic countries today. The Lord is with you..He hears your cry, He desires to visit your land with a powerful move of the Spirit. My heart is with you today! I see churches filled up--men women, and children crying out to God.... and the world taking notice of revival in your lands. I see teenagers being so moved on by the Holy Spirit that their love for God would become so contagious that it influences all. May the world take notice of the move of God that is coming to the Nordic countries. I will not cease to intercede for you until this happens. Lord bless --Steve Porter March 14, 2016 Ber spesielt for Norge og de andre Nordiske landene idag. Herren er med dere. Han hører deres rop. Han ønsker å komme med et kraftfullt fremrykk med den Hellige Ånd over landene. Mitt hjerte er med dere idag! Jeg ser kirker som er fylt opp av menn, kvinner og barn som roper ut til Gud.... og verden tar notis av vekkelsen i deres land. Jeg ser tenåringer som blir så berørt av den Hellige Ånd at deres kjærlighet til Gud blir så smittsom at den influerer alle. Må verden ta notis av den bevegelse som Gud skal la komme til de Nordiske landene. Jeg vil ikke stoppe å være i forbønn for dere inntil dette skjer. Herren velsigne Steve Porter

Ber spesielt for Norge og de andre Nordiske landene idag.

Praying special for Norway and the other Nordic countries today. The Lord is with you..He hears your cry, He desires to visit your land with a powerful move of the Spirit. My heart is with you today! I see churches filled up--men women, and children crying out to God.... and the world taking notice of revival in your lands. I see teenagers being so moved on by the Holy Spirit that their love for God would become so contagious that it influences all. May the world take notice of the move of God that is coming to the Nordic countries. I will not cease to intercede for you until this happens. Lord bless

--Steve Porter
March 14, 2016

Ber spesielt for Norge og de andre Nordiske landene idag. Herren er med dere. Han hører deres rop. Han ønsker å komme med et kraftfullt fremrykk med den Hellige Ånd over landene. Mitt hjerte er med dere idag! Jeg ser kirker som er fylt opp av menn, kvinner og barn som roper ut til Gud.... og verden tar notis av vekkelsen i deres land. Jeg ser tenåringer som blir så berørt av den Hellige Ånd at deres kjærlighet til Gud blir så smittsom at den influerer alle. Må verden ta notis av den bevegelse som Gud skal la komme til de Nordiske landene. Jeg vil ikke stoppe å være i forbønn for dere inntil dette skjer. Herren velsigne

Steve Porter

Here is an Norwegian translation of the article: "Fellowship of His Sufferings"  En kveld for mange år siden jeg var alene i soverommet mitt ble jeg plutselig overveldet av hvor selvsentrerte mine bønner var. Jeg hadde tilbrakt mange tider med å kaste mine bekymringer på Jesus, og det er ikke noe galt i det, for Han ber jo oss om å komme og har alltid vært trofast i å tørke våre tårer og lindre våre bekymringer. Det spiller ingen rolle om det er dag eller natt. Han står der med åpne armer og venter på å høre om våre hjerters djupeste lengsler. Han elsker det når Han kan få gi oss fred og glede.   Det gir oss stor trøst og glede at vi har noen å vende oss til når verden vender oss ryggen. Men, denne sommerkvelden visste jeg at jeg hadde gått glipp av en stor mulighet. Jeg tenkte for meg selv: når var siste gangen jeg spurte Jesus om hva som lå på Hans hjerte? Fellesskap handler jo om venner som deler samme interesser eller problemer. Å lide er å føle smertene og nøden hos andre. Kunne jeg spørre Herren som hva som gav Ham hjertesorg? Hvorfor ikke prøve?   "... for at jeg skal kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser ved at jeg blir likedannet med Hans død." (Fil 3,10)   "Men gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelser..." (1.Pet 4,13)   Jeg hvisket: "Hva ligger på Ditt hjerte i kveld, Jesus?" "Hva er det som tynger Deg mest?" La meg få føle som Du føler." Med det samme ble jeg overveldet av en enorm byrde. Jeg begynte å gråte ukontrollert idet Herren sa: "Barnemishandling smerter Mitt hjerte, barneporno smerter Meg, abort smerter Meg..." Plutselig var hjertet mitt grepet av en byrde, og en forbønnens ånd tok kontroll over meg. Jeg kjempet og stred i mer enn to timer. Hikstende lå jeg på gulvet i det byrden lettet og jeg følte en utrolig glede og var full av herlighet.   Med det samme visste jeg at jeg hadde bedt meg gjennom en byrde som lå tungt på Herrens hjerte. Paulus lengtet etter å ta del i Kristi lidelser. Idet vi gjør oss selv tilgjengelige for Herren i Hans lidelser, vil våre hjerter bli en del av det som ligger på Herrens hjerte. Vi vil ikke ha tid til våre selvsentrerte bønner, men vi vil konsentrere oss om Kristi lidelser. Men det triste er at Herren har få Han kan betro seg til og dele sine byrder med.   Vil vi stanse opp lenge nok til å høre Fars hjerte? Jeg tror ikke noe menneske fullt ut kan forstå Kristi lidelser, og selvsagt er det slik at våre skrøpelige forsøk er svært begrensede, men Gud har stor glede i de som bryr seg nok til å spørre Ham: "Hvordan har Du det? Hva ligger på Ditt hjerte akkurat nå?"   Mitt bønneliv har endret seg siden jeg begynte å spørre om Hva som ligger på Hans hjerte. Fremdeles tar jeg meg tid til å bringe mine behov og bekymringer til Gud, men jeg stanser også opp for å spørre om hva som ligger på Hans hjerte. Mange stiller Ham ikke det spørsmålet, men de som gjør det gir Ham stor glede og trøst. Vil vi velge å oppholde oss lenge nok i Hans nærvær til å høre Han hvisker fra Tronrommet i himmelen?   Jeg kan være så selvsentrert, Herre, hjelp meg til å ta meg tid til å kjenne Ditt hjerte, så Du kan få tillit til meg slik at Du kan gi meg del i Ditt lidelsesfellesskap. Jeg vil be inntil byrden letter og gjennombruddet kommet. Jeg takker for at Du gjennom min forbønn kan forandre historien. Hva ligger på Ditt hjerte nå? Del med meg Dine byrder.   Steve Porter. Find Refuge Ministries. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Here is an Norwegian translation of the article:

"Fellowship of His Sufferings" 

En kveld for mange år siden jeg var alene i soverommet mitt ble jeg plutselig overveldet av hvor selvsentrerte mine bønner var. Jeg hadde tilbrakt mange tider med å kaste mine bekymringer på Jesus, og det er ikke noe galt i det, for Han ber jo oss om å komme og har alltid vært trofast i å tørke våre tårer og lindre våre bekymringer. Det spiller ingen rolle om det er dag eller natt. Han står der med åpne armer og venter på å høre om våre hjerters djupeste lengsler. Han elsker det når Han kan få gi oss fred og glede.

 

Det gir oss stor trøst og glede at vi har noen å vende oss til når verden vender oss ryggen. Men, denne sommerkvelden visste jeg at jeg hadde gått glipp av en stor mulighet. Jeg tenkte for meg selv: når var siste gangen jeg spurte Jesus om hva som lå på Hans hjerte? Fellesskap handler jo om venner som deler samme interesser eller problemer. Å lide er å føle smertene og nøden hos andre. Kunne jeg spørre Herren som hva som gav Ham hjertesorg? Hvorfor ikke prøve?

 

"... for at jeg skal kjenne Ham og kraften av Hans oppstandelse og samfunnet med Hans lidelser ved at jeg blir likedannet med Hans død." (Fil 3,10)

 

"Men gled dere i samme grad som dere har del i Kristi lidelser..." (1.Pet 4,13)

 

Jeg hvisket: "Hva ligger på Ditt hjerte i kveld, Jesus?" "Hva er det som tynger Deg mest?" La meg få føle som Du føler." Med det samme ble jeg overveldet av en enorm byrde. Jeg begynte å gråte ukontrollert idet Herren sa: "Barnemishandling smerter Mitt hjerte, barneporno smerter Meg, abort smerter Meg..." Plutselig var hjertet mitt grepet av en byrde, og en forbønnens ånd tok kontroll over meg. Jeg kjempet og stred i mer enn to timer. Hikstende lå jeg på gulvet i det byrden lettet og jeg følte en utrolig glede og var full av herlighet.

 

Med det samme visste jeg at jeg hadde bedt meg gjennom en byrde som lå tungt på Herrens hjerte. Paulus lengtet etter å ta del i Kristi lidelser. Idet vi gjør oss selv tilgjengelige for Herren i Hans lidelser, vil våre hjerter bli en del av det som ligger på Herrens hjerte. Vi vil ikke ha tid til våre selvsentrerte bønner, men vi vil konsentrere oss om Kristi lidelser. Men det triste er at Herren har få Han kan betro seg til og dele sine byrder med.

 

Vil vi stanse opp lenge nok til å høre Fars hjerte? Jeg tror ikke noe menneske fullt ut kan forstå Kristi lidelser, og selvsagt er det slik at våre skrøpelige forsøk er svært begrensede, men Gud har stor glede i de som bryr seg nok til å spørre Ham: "Hvordan har Du det? Hva ligger på Ditt hjerte akkurat nå?"

 

Mitt bønneliv har endret seg siden jeg begynte å spørre om Hva som ligger på Hans hjerte. Fremdeles tar jeg meg tid til å bringe mine behov og bekymringer til Gud, men jeg stanser også opp for å spørre om hva som ligger på Hans hjerte. Mange stiller Ham ikke det spørsmålet, men de som gjør det gir Ham stor glede og trøst. Vil vi velge å oppholde oss lenge nok i Hans nærvær til å høre Han hvisker fra Tronrommet i himmelen?

 

Jeg kan være så selvsentrert, Herre, hjelp meg til å ta meg tid til å kjenne Ditt hjerte, så Du kan få tillit til meg slik at Du kan gi meg del i Ditt lidelsesfellesskap. Jeg vil be inntil byrden letter og gjennombruddet kommet. Jeg takker for at Du gjennom min forbønn kan forandre historien. Hva ligger på Ditt hjerte nå? Del med meg Dine byrder.

 

Steve Porter. Find Refuge Ministries. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

EN VEDVARENDE HERRENS VELDUFT VED Å FØLGE MARIAS EKSEMPEL

'Det er en vedvarende duft fra livene til mange av Guds folk. Denne Åndens duft kommer ikke over hvemsomhelst. Den er kostelig og den som har den har betalt en høy pris for den. Herren ønsker å øke denne duften i våre liv. Vi kjøper den ved å følge Marias eksempel.

"Maria tok da et pund ekte, meget kostbar nardus-salve og salvet Jesu føtter, og hun tørket hans føtter med sitt hår. Og huset ble fylt av salvens duft." (Joh 12,3/Norsk Bibel)

For det første: Maria bøyde seg ned foran Herren. Dette taler til oss om overgivelse. Når vi overgir alt vårt til Herren så vil velduften vår øke. For det andre: hun brukte håret sitt. Det taler til oss om ydmykhet. Hun var villig til å bytte hennes ære for Hans. Ydmykhet er nøkkelen hvis vi ønsker at denne duften skal strømme ut fra våre liv. For det tredje: hun ofret ved å gi en slik verdifull gave.

Herren talte til meg for mange år siden: "Steve, jo større offer jo større salvelse." I det vi ofrer for Gud vil Åndens velduft øke på i vår tjeneste. Og til slutt: Hun dynket seg i denne velduften. Parfymen forble på håret og hendene hennes lenge etter at hun forlot Jesus.

Gjennom vårt kostelige offer til Gud som vi gir i hengivenhet viser vi vår djupe, kjærlige og velvillige hjerte, lik det hjertet Maria gav Gud. Som et resultat av det offeret er en søt velduft forløst over våre liv som andre vil legge merke til at vi er lik Herren.

Mester, i det jeg er sammen med Deg, forløs Din velduft og la den dvele over meg. La den berøre verden rundt oss og må også andre kaste seg ned ved Dine føtter og overgi alt.'

Steve Porter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen.

Vi må respondere umiddelbart når vi blir overveldet av en byrde av forbønn. Det er en pris å betale for å være en forbeder; den forstyrrer tiden som er avsatt for personlige ønsker. Jeg kan si: "Jeg skal be nå" eller: "Jeg vil vente litt og be senere". Men jeg kan ikke holde et løfte om å tre inn i forbederens rolle verken nå eller senere. Det eneste jeg kan svare er dette: "Jeg vil respondere, hvis jeg beveges av Den Hellige Ånd til å be!"

En desperat situasjon krever umiddelbar desperat bønn. Halvhjertede bønner gjør ingen nytte.

"Disiplene rotet ikke bort tiden når de satte seg ned ved siden av Mesteren og samtalte stillferdig med ham under Oliventrærne i Betania eller ved stranden langs Galileasjøen. Dette var deres skoletimer; tiden hvor de fikk føde. Den mest sunne kristne, den som er best skikket for et gudfryktig liv og arbeid, er den personen som henter mest føde fra Kristus." (Theodore Ledyard Cuyler. 10.januar 1822-26.februar 1909, presbyteriansk forkynner og forfatter i USA).

Herre, la oss hente vår føde fra Deg og stille oss i gapet for andre. Verden trenger krigere som vet hvordan de skal be og gå i forbønn. Herre, jeg vil gi respons, hvis jeg beveges av Din Hellige Ånd til å gå i forbønn. Jeg vil ikke avvise Deg, eller ignorere Deg. Du venter på meg, og her er jeg.

"På samme måten hjelper også Ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord." (Rom 8,26/Bibelen Guds Ord)

"Men du, når du ber, gå inn i ditt bønnerom! Og når du har lukket døren din, skal du be til din Far som er i det skjulte. Og din Far som ser i det skjulte, skal belønne deg åpenlyst." (Matt 6,6. Bibelen Guds ord).

Steve Porter. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Profetisk: 2017 - PILENS ÅR

Av Steve Porter Norsk oversettelse © Bjørn Olav Hansen

Her kommer et profetisk ord for det nye året vi har gått inn i. Som alle andre profetiske ord må det prøves. Utgangspunktet er hentet fra Jes 49,2:

"Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank (polert) pil og gjemt meg i sitt kogger."

Jeg føler at Herren sier: Jeg lengter etter å sende deg ut for å ha langt større innflytelse enn du kunne ha lagt til rette for selv. Ditt kall og din hensikt er sikker og det er et desperat behov for dette i en tid som denne, og på grunn av dette store behovet tar jeg tid til å rense og forvandle deg.

2017 vil være en forberedelse for det som ligger foran. Et renselsens år, et år for foredling og avgrensning, slik at du vil leve og bevege og være til i Meg alene. Mange spør: 'Hvorfor kjennes det ut som om jeg sitter fast? At jeg ikke gjør noen fremgang? Hvorfor tar denne prosessen så lang tid?'

Du undrer deg på om noen i det hele tatt vet at du eksisterer. Du føler deg usynlig og ikke viktig i det hele tatt, og fienden angriper konstant din følelse av egenverdi og mening. Hans løgner er som brennende piler som rammer hjertet ditt, men Jeg sier deg, min venn, at Jeg beveger meg bak kulissene og Jeg er mest aktiv når du føler at ikke noe skjer. Bare tro Meg når Jeg sier at Jeg arbeider.

Jeg kaller deg til å legge fra deg din agenda og bytte den ut med min. For du ønsker å sette i gang noe uten noe mål og mening og gjøre noe for Meg, men det er ikke Min vilje for deg. I år 2017 må du jage hardt etter Meg, slik at ingen ting distraherer deg fra den retningen - at du begynner en ubøyelig jakt etter Meg alene, desperat etter å søke Mitt ansikt og Min vilje for ditt liv. At du elsker Meg nok til å stole på Meg, være klar og vente, ivrig etter at Jeg skal rense og foredle deg, og gjøre deg til en presisjonspil, klar til å treffe midt i målskiven, og lykkes i oppgaven Jeg har forberedt deg til.

Du lurer kanskje på hvorfor denne foredlingen er så nødvendig, og i så fall, hva det innebærer? Det er essensielt. Den Hellige Ånd er den eneste som kan forberede og utstyre deg. Treningen Han gir er ikke enkel og krever innsats og tålmodighet fra hver og en av oss. Åndelig modenhet kommer ikke ved å stille seg i en forbønnskø eller gjennom overføring fra andre, men man må gjennomleves i hvert enkelts liv. Det er profetiske prinsipper vi kan lære oss gjennom denne prosessen med å lage en pil som vil gjelde for året 2017.

I hendene på en gammeltestamentlig bueskytter, gikk et stykke tre gjennom en lang og tidkrevende prosess før det ble til en polert pil. Selv i vår tid krever denne prosessen stor tålmodighet. Presisjonspiler kan ikke gjøres i all hast. Dyktige gammeltestamentlige bueskyttere begynte faktisk å lage sine piler et år i forveien. De måtte først finne den rette typen tre, vanligvis grenene på et mandeltre fordi de vokste rettere enn noen annen. Det treet var også det første treet som knoppet seg om våren. For vårt formål, symboliserer mandeltreet oppstandelseskraften.

Gud tar tid og stor tålmodighet med å utvikle oss til å bli ærens kar. Som ilden brenner bort slagget (synd) i våre liv, produserer vår lydighet oppstandelseskraft (som mandeltreet) som brenner bort gamle ting som hindrer oss, og vi blir helt nye skapninger i Kristus. Faktisk, over tid blir vi de mektige krigerne Han designet oss for å være.

Når en gren av mandeltreet var kuttet, var neste trinn å flå av barken. Død bark representerer kjød som må bli borte. Modenhet tar tid. Når Han skjærer bort kvist (festninger) og ting som er deformert (dårlige vaner) blir vi brukbare verktøy i Mesterens hånd. Det å strippes er aldri behagelig, men det er en del av prosessen. Josef ble fratatt sin kjortel (favør) før han kunne ta på seg en statsministers klær. Han måtte utholde en lang og smertefull avkledningsprosess før han til slutt kunne bekle sin hedersplass og ha myndighet (en polert pil).

Bueskyttere begynner så å forme treet ved å pusse det. På samme måte, vil friksjon (sliping) bringe oss nærmere Ham om du lar Ham gjøre det. Ikke bli motløs eller desillusjonert under slipeprosessen, fordi Han gjør " bakker jevne" (Jes 45,2) (fjerner kvistene og krokene).

Det neste som skjer er at pilen dyppes i vann for at trestrukturen skal komme fram. Akkurat når vi tror vi er klar til å brukes, lar Han oss synke ned i Den Hellige Ånds vann for å avsløre den indre driften, tanker og forestillinger vi har i vårt hjerte, som må avvises om Gud skal kunne bruke oss.

Det gjenstår mer gjennombløting og pussing før pilen har den nøyaktige størrelsen og formen. Selv om en slik repetisjon synes overdreven, er den absolutt nødvendig for produksjon av høykvalitetspiler. Guds ord er som sandpapir som pusser vekk de ugudelige tingene i våre liv. Dette er selvfølgelig en ydmykende og smertefull prosess, men uten den vil vi ikke klare å fly rett eller treffe målet. Ujevnheter og kuttede hjørner vil gi dårlige piler som er ubrukelige. Karakterutvikling er avgjørende hvis vi ønsker å være nyttige piler.

Det neste som skjer er at bueskytteren plasserer pilen i pilkoggeret for en tilmålt tid - et venterom - som vil vise om pilen vil bøye seg eller forbli rett. Bueskytteren må sørge for at selve pilen er rett før han han feste pilspissen. Et kort opphold i koggeret er nødvendigvis ikke et gode for pilen (karakteren). Et slikt kogger er et mørkt og ensomt sted hvor vi kan føle oss frustrerte fordi det tilsynelatende ikke skjer noe. Men vår himmelske Far vet best, og hvis vi begynner vår reise for tidlig, blir resultatet en stor frustrasjon som kan føre til at vi stiller spørsmålstegn ved Guds kall for våre liv.

Hvis du forblir i venterommet til Gud tar seg ut, vil du vise deg å være av stor verdi.

Bueskytteren vil da velge seg en pilspiss og en bue og skyte seg ut til å fullføre akkurat det Han har kalt deg til å gjøre.

Gud er selve mesteren blant bueskytterne og vi er Hans piler. Det er ikke lett å holde ut; du kan føle deg utålmodig i prosessen, men fatt mot og hold stø kurs, fordi Gud er klar til å drive deg inn i ditt unike kall og hensikt.

Jeg føler Herren sier:

'Selv nå har jeg en plan for deg. For at du skal leve ut din bestemmelse må du først utholde prosessen med å bli pusset, gjennombløtes og vente. Men etter denne forberedelsen vil du fly langt mer effektivt, med langt større salvelse, renhet i tankene og i motivene dine. Jeg vil fortære deg med Min kjærlighet slik at du kan bære Mitt hjerte og Jeg vil legge Mine ord i din munn.'

"Han har gjort min munn til et skarpt sverd og skjult meg i sin hånds skygge. Han har gjort meg til en blank pil og gjemt meg i sitt kogger." (Jes 49,2)

Selv i denne stund forvandler Herren din munn slik at den kan brukes som et skarpt sverd i 2017. En brann som brenner fra vårt djupeste indre kommer nå fram fra Hans folk. En større nøyaktighet innenfor det profetiske er blitt aktivert... men bare etter en renselse, slik at Hans rene, uforfalskede budskap kan bryte løs i kraft og ikke bli hindret av vår egen agenda. Det er så mange som hevder at de taler på Guds vegne, men de lytter ikke. Herren vender nå ditt øre så du kan høre Hans stemme slik at du kan bli en stemme som roper i nasjonenes ødemarker i 2017. Din stemme vil være som torden som skaker fundamentene. Den vil bryte ned og overvinne fiendens planer som hadde til hensikt å frembringe ondskap, og vil bevege seg med tegn og kraft og vende til gode det fienden hadde tenkt for ondt.

"Er ikke mitt ord som en ild, sier Herren, lik en hammer som knuser berg?" (Jer 23,29)

Så "ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord (Ef 6,17) hver dag slik at du kan våkte ditt hjerte fra en hver snare som fienden setter opp i 2017. Jeg erklærer at du skal tale mitt hjerte fra en fars og en mors perspektiv, og stå sterkt imot den ondes luleri. Avvis de tankene som ikke kommer fra deg, men er plantet der av din fiende, og nekt å tale ord som ikke kommer fra Faderen.

Jeg ser en brud som lener seg mot sin elskede og taler ord som Han taler, og som gjør det Han gjør. For hun vil ikke si: 'Salve det jeg gjør', for hun vil være så i harmoni med Herren at hun vil begynne å bevege og fungere seg i det Han allerede gjør.

Hun er blitt behandlet av Gud og som en brennende pil vil hun treffe målet med utrolig hastighet og nøyaktighet fordi hun taler fra Hans rene hjerte.

Å, Gud, jeg er Din pil, forbered meg uansett hvor vanskelig prosessen er slik at jeg kan treffe målet i 2017. Gjør meg til et ærens kar som passer for ditt bruk. Jeg befinner meg i koggeret og venter, men jeg vil synge her, for Du vil snart sende meg ut og inn i Din hensikt til Ditt velbehag.